Projekt “Podizanje svijesti o celijakiji kod djece vrtićke i školske dobi”

Priručnici - celijakija - grupna slika
Naslovnice priručnika koji su tiskani kao rezultat projekta

Projekt „Podizanje svijesti o celijakiji kod djece vrtićke i školske dobi“ realiziran je uz podršku Gradskog ureda za zdravstvo grada Zagreba.

Glavni cilj projekta bio je poboljšati kvalitetu života oboljele djece inkluzijom tj potpunim uključivanjem u sredine u kojima svakodnevno borave.

Projektne aktivnosti bile su usmjerene na osmišljavanje i pripremu edukativnih materijala/priručnika za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta, s ciljem edukacije i senzibilizacije bliže okoline djece oboljele od celijakije. Priručnike prezentiramo i distribuiramo u vrtićima i školama u kojima održimo „Sat svjesnosti o celijakiji“.

Više informacija o “Satu svjesnosti o celijakiji” možete naći na našoj stranici: https://celivita.net/sat-svjesnosti-o-celijakiji/

Na slikama su naslovnice priručnika koji su tiskani kao rezultat Projekta:

Stelina tajna - U vrtiću s celijakijom
“Stelina tajna – U vrtiću s celijakijom”, priručnik za vrtićku dob, naslovnica
Jana i Jan imaju celijakiju
“Jana i Jan imaju celijakiju, priručnik za niže razrede osnovne škole”, naslovnica
Jana i Jan imaju celijakiju, priručnik za više razrede osnovne škole
“Jana i Jan imaju celijakiju, priručnik za više razrede osnovne škole”, naslovnica

Za više informacija o rezultatima projekta obratite nam se na:

zivotscelijakijom@gmail.com