Prava oboljelih

Pravo

Prava osoba oboljelih od celijakije i/ili roditelja/skrbnika djeteta oboljelog od celijakije

Prava osoba oboljelih od celijakije i/ili roditelja/skrbnika djeteta oboljelog od celijakije regulirana su s više zakonskih propisa, a postupak za ostvarenje pojedinog prava pokreće se u nadležnom tijelu u čiju nadležnost pripada navedeno pravo.

Nadležna tijela u okviru kojih osoba oboljela od celijakije i/ili roditelj/skrbnik djeteta oboljelog od celijakije može ostvariti neko od prava, koje mu možebitno pripada po osnovi dijagnoze celijakije, su sljedeća:

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

  • pravo na dječji doplatak zbog težeg ili teškog oštećenja zdravlja – ova vrsta dječjeg doplatka ostvaruje se neovisno o visini prihoda koje kućanstvo korisnika ostvaruje (ne gleda se imovinski cenzus),
  • pravo ne utvrđenje tjelesnog oštećenja – oboljeli od celijakije ne ostvaruju pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja jer se kod njih ne radi o tjelesnom oštećenju kao posljedici ozljede na radu ili profesionalne bolesti, oboljeli od celijakije samo dobiju rješenje u kojem je utvrđen postotak tjelesnog oštećenja (40%) na temelju kojeg ostvaruju pravo na uvećanje osobnog odbitka.

Više informacija o načinu i uvjetima potrebnim za ostvarivanje prava iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje možete pronaći na: https://www.mirovinsko.hr/hr/naknada-zbog-tjelesnog-ostecenja/284 i https://www.mirovinsko.hr/hr/doplatak-za-djecu/12

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

  • dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
  • pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Više informacija o načinu i uvjetima potrebnim za ostvarivanje prava iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje možete pronaći na i http://www.hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore/.

3. Centar za socijalnu skrb

  • doplatak za pomoć i njegu,
  • naknada do zaposlenja,
  • osobna invalidnina.

Svi obrasci potrebni za reguliranje nekog od prava iz nadležnosti Centra za socijalnu skrb dostupni su na http://www.czss-zagreb.hr/obrasci, a više o načinu i uvjetima potrebnim za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi možete pronaći na web stranici https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/sustav-socijalne-skrbi/367 te web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb www.czss-zagreb.hr .

Ostvarivanjem nekog od navedenih prava te na temelju rješenja nadležne institucije, oboljela osoba (koja je dobila rješenje o tjelesnom oštećenju) ili roditelj djeteta oboljelog od celijakije koji je ostvario neko od prava u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ostvaruju pravo na uvećanje osobnog odbitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je sa svojom poreznom karticom (PK) ili PK karticom onog roditelja na kojeg je prijavljeno dijete (preuzme se kod poslodavca), i kopijom dobivenog rješenja otići u nadležnu Poreznu upravu i izmijeniti osobni odbitak, te poreznu karticu vratiti poslodavcu.

Za ostvarenje svakog pojedinog prava potrebno je ispuniti uvjete propisane zakonom koji regulira to pravo, stoga je potrebno kontaktirati nadležno tijelo, bilo osobno bilo putem telefona, te saznati sve pojedinosti oko uvjeta koje je potrebno ispuniti za ostvarivanje navedenog prava, te dokumentaciji i formularima koje je potrebno priložiti i ispuniti prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje pojedinog prava.

Zahtjev za priznavanje pojedinog prava podnosi se mjesno nadležnoj podružnici svakog pojedinog nadležnog tijela, prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Svako od navedenih nadležnih tijela donosi rješenje o priznavanju prava iz svoje nadležnosti, dok vještačenje, odnosno nalaz i mišljenje na temelju kojeg se donosi rješenje o priznavanju tog prava provodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pod pojmom vještačenja misli se na utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe.

Vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o određenom pravu, a u svrhu ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora…. kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja.

Vještačenje obavljaju doktori medicine – specijalisti odgovarajuće specijalizacije, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i drugi stručnjaci prema potrebi, a provodi se na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o određenom pravu. To znači da ukoliko se npr. podnose zahtjevi za ostvarivanje prava iz nadležnosti sve tri institucije, sve tri institucije zatražit će postupak vještačenja od jedinstvenog tijela vještačenja. Ukoliko su zahtjevi podneseni u približno isto vrijeme, postupak vještačenja se može objediniti u jedinstveni postupak, u suprotnom, svaki zahtjev bit će pojedinačno obrađen i osoba može biti pozvana na vještačenje sva tri puta.

Napomena:

Spektar simptoma unutar dijagnoze, kao i intenzitet i progresija bolesti osoba s istom dijagnozom, mogu se bitno razlikovati pa je svaka dijagnoza celijakije dijagnoza za sebe, a nalaz i mišljenje tijela nadležnog za provođenje postupka vještačenja temelji se na CJELOKUPNOJ medicinskoj dokumentaciji i psihofizičkom stanju oboljelog. Protiv svakog rješenje s kojim stranka u postupku nije zadovoljna, može se (i uputno je) podnijeti žalba tijelu koje je donijelo rješenje o pravu čije se ostvarenje tražilo, a uputa o pravnom lijeku nalazi se na svakom rješenju i žalba se podnosi sukladno navedenoj uputi.

Bezglutensko brašno na recept

Osobe s dijagnozom celijakije ostvaruju pravo na besplatno bezglutensko brašno.

Recept, na temelju postavljene dijagnoze (K 90), izdaje liječnik primarne zdravstvene zaštite.

Prema dosadašnjoj praksi, najveći broj liječnika pacijentu propisuje 10 kg brašna mjesečno, no postoje slučajevi da propišu i manju, ali i veću količinu.

U Republici Hrvatskoj trenutno je na recept dostupno 5 vrsta brašna. Brašno se nalazi na dopunskoj listi lijekova i potrebna je doplata po kilogramu brašna za sve vrste brašna.

ATK šifraNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijeka
V06DX02 366G-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHBrašno mix svijetlo
V06DX02 367G-M Pharma Zagreb d.o.o.Mantler MuhleBezglutensko brašno
V06DX02 368Salvia d.o.o.Dr. SchaerMix B prašak
V06DX02 369Sanum grupa d.o.o.NutrifreeNutrifree mix bezglutensko brašno
V06DX02 370A1 d.o.o.Rue flambee Italy srlBakin Mix bread & pizza
Popis šifri i naziva brašna

Pravo na dodatni bod kod upisa u srednju školu

Djeca oboljela od celijakije mogu ostvariti dodatni bod prilikom upisa u srednju školu temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole.

Ostvarenje dodatnog boda za upis, na inicijativu roditelja, kreće od liječnika školske medicine, a završava Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji donosi “Mišljenje stručnog tima o profesionalnom usmjeravanju radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s većim zdravstvenim teškoćama.” Spomenutim Mišljenjem dodjeljuje se dodatni upisni bod za preporučene programe obrazovanja, u skladu sa preferencijama učenika.

Svaki obrazovni program ima definirane zasebne „zdravstvene zahtjeve“ i „kontraindikacije“ i potrebno ih je proučiti prije konačnog odabira budućeg srednjoškolskog obrazovanja. Celijakija se nigdje direktno ne navodi kao kontraindikacija, međutim spominje se „odsutnost alergije na profesionalne alergene“ kao zdravstveni zahtjev kod pojedinih obrazovnih usmjerenja. Spomenute informacije navedene su u dokumentu Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u 1. razred osnovne škole“, izdanom od strane nadležnog Ministarstva.

Osobno iskustvo naše članice sa upisom u srednju školu možete pročitati ovdje (https://celivita.net/osobna-iskustva/)